DIETER KALKA
Pisarz & Piosenkarz
PO NIEMIECKU  
 
Ost-Germanio

 

Och luba Ost-Germanio

ależ masz jasne włosy

Boże strzeż przed tobš

ruda jak czarownica

komuż przeszkadzało złoto

byłyby takie piękne!

Och luba Ost-Germanio

cóż to masz za łachy

jakie� ciężkie strachy?

Koszula z kolczastego drutu

Nosisz jš nawet w kšpieli

zatwardziała kobito!

 

t³. Gabriela Matuszek dalej

KSI¥¯KI

CD

SZTUKA & S£UCHOWISKO

SPOTKANIE LITERACKIE i KONZERTY

BAŒNIOWA GRA: KOCIE MIASTO

Logos Logopaedie

KONTAKT

 

Link auf "Uferlose Wälder", 3 MB
Boguslaw Wroblewski t³umaczy³ wiersze Bohdan Zadura t³umaczy³ tekst "Bezbrze¿ne lasy" Gabriela Matuszek t³umaczy³a piosenki i opowiadania "Wszystko to tylko teatr", wydawnictwo OBSERWATOR, t³umaczenie: Marek Œnieciñski i Gabriela Matuszek Andrzej Pañta t³umaczy³ opowiadania (ksi¹¿ka "Podwójne i potrójne") i "Historie lunarne" (proza erotyczna) "Podwójne i potrójne", wydawnictwo ŒWIADECTWO, t³umaczenie: Andrzej Pañta Marek Œnieciñski t³umaczy³ wiersze i opowiadania (ksi¹¿ka "Wszystko to tylko teatr") "Wszystko to tylko teatr", wydawnictwo OBSERWATOR, t³umaczenie: Marek Œnieciñski i Gabriela Matuszek
TEKSTY: Bezbrzezne lasy (piosenka), Ost-Germanio (piosenka), Babcia wraca do domu (proza), Sluchowisko, Bieda (proza)

Besucherzaehler